Hydro Profiel Academie

Een uniek en permanent forum voor uitwisseling van kennis en ervaring

Gezien de ontwikkelingen rondom het corona virus, hebben wij besloten om de Profiel Academie in Hoogezand, die in april plaats zou vinden, te verplaatsen naar een latere datum dit jaar. Tot er meer duidelijkheid is over deze datum, kunnen wij helaas geen nieuwe aanmeldingen aannemen.

Onze topprioriteit binnen Hydro is het voorkomen van verspreiding van het virus onder onze medewerkers en onze zakenpartners.

De Profiel Academie van Hydro is een uniek en permanent forum voor uitwisseling van kennis en ervaring. Tijdens de Academie geven experts van Hydro cursussen over de toepassingen van aluminium profielen.

Voorbeelden cursusinhoud:

- Materiaaltechniek en corrosie
- Ontwerpen, met het oog op recycling en milieu
- Profieltechniek en ontwerp voor een optimale productie
- Maatvoering en sterkteberekening
- Oppervlaktebehandeling
- Vervorming
- Verspanend bewerken
- Mechanische verbindingen
- Lasverbindingen
- Praktijksituaties: voorbeelden en analyses van profieloplossingen met aandacht voor de totale kosten.

Dit vinden deelnemers:
‘Mijn bezoek aan de Profiel Academie gaf mij een interessante kijk op de mogelijkheden die er zijn om met aluminium profielen te construeren. De cursus behandelde de techniek en gaf ook nog een reeks ideeën voor toepassingen. Mijn kennis werd zowel verbreed als verdiept.’

‘De Profiel Academie bestrijkt een breed gebied. Dat gaf mij een goede basis voor een verdere verdieping in onderwerpen die noodzakelijk zijn voor ons in de automobielindustrie. Ik zie nu dat het materiaal en de constructiemethoden grote mogelijkheden bieden.’

Ik vond de Profiel Academie een inspirerende cursus. Effectief, geconcentreerd en uitvoerig, met een goed evenwicht tussen theorie en praktijk’.