Aanvraagformulier

Hydro whitepaper: het toepassen van aluminium in de circulaire economie

Of u nu een ontwerper, technicus, architect of duurzaamheidsdeskundige bent, we hopen dat dit document nieuwe perspectieven en kennis biedt over hoe u circulaire economie in uw werk kunt bewerkstelligen. Ons doel is om een meer leefbare samenleving te creëren door natuurlijke hulpbronnen op innovatieve en efficiënte manieren te ontwikkelen tot producten en oplossingen.
Om dit te realiseren, moeten we in de gehele waardeketen met elkaar samenwerken.

Door het indienen van dit formulier geeft u toestemming aan Hydro om de door u ingevulde gegevens te gebruiken voor het verwerken van uw aanvraag. Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy.